suopynė

suopynė
suõpynė sf. (1) NdŽ, Akm, Rt, Als, Krtn, Sr, súopynė (1) Kv; Lks, , Lkž sūpuoklės, sūpynės: Pasiek suõpynę, pasisuopuosma KlvrŽ. Iškrito iš suõpynės Vkš. Par Velykas pasidirbsma suõpynę Vkš. Liuob prisiriš visokių suõpynių i iškris, i prisidauš Ms. Kitos linksmybės jaunuomenės buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai, žiužis ir lauminėsena S.Dauk. ^ Garlaivis kaip suopynė: tai galais, tai šonais vartosi Žem.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išdumti — 1 išdùmti, ìšdumia, išdūmė 1. tr. išpūsti: Kap užeina vėtra, tai kad išdumia pirkią – an pečiaus kailinių reikia Ūd. 2. tr. smarkiai išrūkyti: Tėvas vienu pradėjimu išdūmė tris pypkes rš. 3. tr. išdūmyti: Visą dūmą jau išdūmiau prie vapsų Sr. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išverti — išverti, ìšveria, išvėrė tr. Š, Rtr, LVI828, NdŽ, KŽ 1. išdurti: Išvėrė akį vaikui Rš. Neskilok su kačergom, da akis katram išversi Ktk. | refl. tr.: Visą poakį išsivėrė – nematė žibintuvo Kpč. Obelų šakos nenupjaustytos, gali eidamas akis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • korulti — kõrulti, a, o, korùlti žr. koruliuoti: 1. Katilas ant vąšo, riešutas, vortinklės kõrula palubiais J. Sijonai, maišai kõrula ant karties J. Lašinių pilnas kaminas prikabintų kõrulo Varn. Plačiu briediniu diržu kulšis surakino, pri kurio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lauminėsena — laũminėsena sf. (1) žr. lauminėjimas 1: Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai, žiužis ir lauminėsena, kurios ne vien linksmino, bet dar pratino juos gyvuman ir skudruman… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasyti — tr. 1. parišti, pasieti: Pasyk nytis Kb. | refl. tr.: Vaikai, pasisiję daržinėj suopynę, būriais linguojasi ir dainuoja Žem. 2. pritaisyti pasaitą: Pasyk man ąsotį Dbč. | refl. tr.: Pasisyk kašelę, tai eisim grybaut Kb. syti; atsyti; pasyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilynė — ×pìlynė (plg. l. piła) sf. (1) NdŽ, Krtn, pỹlynė (1) Skd, Grg, pỹlinė (1), pìlinė (1); SD250, Q67, Lex229, CI229, R51, Sut nuveltas ar guminis sviedinys, kamuolys: Še, tau pỹlynę nupirkau Skuode Ms. Mesk man pilynę! Rs. Iš plaukų nuvelta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suopyklė — sf. LKKV235(S.Dauk) žr. suopynė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutaisyti — sutaisyti; Q656, M 1. tr. N, Š, L, LL205, Rtr, KŽ, NdŽ, Šl, Krs, Upt, Trk pašalinti gedimus: Pagedusį dziegorių sutaisyk J. Sutaĩsė meistrai trobą teip, kad ana negriūtum Yl. Sutaĩsė, sutvarkė man gryčelę Pl. Anie ten remontuo[ja], taiso –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tabalai — 1 tabalaĩ sm. pl. (3b) 1. MLTEIII459, DŽ1 mušamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas iš pakabintų lentelių: Kanklės, birbynės, tabalai, daudytės – nežinomų liaudies meistrų sukurti lietuvių liaudies muzikos instrumentai sp. Muša tabalus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvirtas — tvìrtas, à adj. (3) I, K, BS148, LsB557, Rtr, Š, NdŽ, KŽ; SD123,174, SD187,352, H162,174, CII899, R, MŽ, Sut, KBII114, N, Kos57, M, L, ŠT61 1. Lž, Vvr, Grd atsparus ardančiam išorinių jėgų veikimui, patvarus: Medinių pilių aikšteles supo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”